De Walsbergse Zangvereniging is opgericht op initiatief van Eddy Valkenburg.
Op 29 december 1971 komt een groep enthousiaste  mensen met een grote voorliefde voor koormuziek bij elkaar, met als doel het oprichten van een plaatselijk gemengd koor. Hun actie heeft succes. Al op 31 januari 1972 wordt een ledenvergadering gehouden en worden vijf personen gekozen voor het bestuur. Dit zijn:
    A. van Bussel (voorzitter), E. Valkenburg (vice-voorzitter), A. Verhees (penningmeester),
    L. v.d. Heijden(secretaris) en W. v.d. Heijden (bestuurslid).
De eerste bestuursvergadering vindt plaats op 6 februari 1972. Naast genoemde taakverdeling wordt ook de officiële naam vastgesteld. T.van Lieshout wordt de eerste dirigent.

Eind 1972 bestaat de vereniging uit 39 leden. Toon Derks wordt organist/pianist en Frits van Montfort bibliothecaris
In 1973 worden de statuten voor de eerste keer goedgekeurd. Nadien worden deze nog enkele keren gewijzigd, de laatste keer bij notariële akte. Vanaf 1973 treedt de zangvereniging op in "uniform". In de jaren daarna verandert het koor meerdere malen van outfit en blijft het de kledingstijl aanpassen aan de tijdgeest. Daarbij is ook het soort concert deels bepalend voor de kleding. Zo werden voor ons optreden tijdens de Royal Music Night in 2015 door enkele creatieve koorleden oranje corsages gemaakt voor alle leden.

Vele optredens en concerten hebben wij in de loop der jaren verzorgd, zowel op onze thuisbasis het Gerardushuis, als in de regio en in het buitenland.

Het 25 jarig jubileum in 1996 werd uitbundig gevierd en in 2011 werd aan het 40-jarig jubileum extra aandacht besteed.

Het 45-jarig bestaan eind 2016 hebben wij voornamelijk intern gevierd. De leden, die vanaf  de oprichting deel uitmaken van het koor, zijn tijdens de daaropvolgende feestavond in februari in het zonnetje gezet.

De bezetting van het bestuur wisselt regelmatig, de bestuursleden zijn altijd mensen, die ook zelf zingen in het koor en voor een kortere of langere periode hun bijdrage leveren aan het besturen van de vereniging. Ook andere koorleden zijn actief in onze commissies en werkgroepen; de onderlinge betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging en bij de koorleden is groot. 

Van 2000 tot 2013 is  Mies Aldenzee  beschermheer van de vereniging geweest, in 2013 heeft Fried Verhees hem opgevolgd.

Sommige leden betekenen zoveel voor de vereniging, dat zij benoemd worden tot erelid en/of erevoorzitter. 

In de ruim 45 jaar, die ons koor inmiddels bestaat zijn ons helaas diverse leden ontvallen.  Meerdere leden van het eerste uur zijn nog steeds lid van onze vereniging. vaak als actief lid maar ook als rustend lid.  Dankzij nieuwe aanwas maakt het koor de laatste jaren een flinke groei door. In 2018 bestaat het koor uit ruim 65 actieve leden die met veel enthousiasme deelnemen aan repetities en optredens.